Fredrik Reinfeldt
Fotograf: Peter Knutson

Fredrik Reinfeldt

Blandar stor kunskap och mångårig erfarenhet med nyfikenhet och humor

Fredrik Reinfeldt är en erfaren och mycket uppskattad talare. Med sin erfarenhet som statsminister och ledare för flera stora organisationer, både nationella och internationella, har han en bred insikt i många ämnen.

Fredrik Reinfeldt talar gärna på dagsaktuella ämnen och knyter an till ert behov. Han är en ofta anlitad öppnings- eller avslutningstalare på olika typer av konferenser. Fredrik gör gärna en aktuell omvärldsanalys, vad händer i vår värld just nu och hur ska vi tolka den utifrån vårt företags/organisations situation? Vad krävs av en modern ledare i den nya, allt snabbare, digitaliserade världen?

Fredrik Reinfeldt skräddarsyr alla sina anföranden efter ert behov, inget tal är det andra likt. Exempel på ämnen Reinfeldt tidigare talat om är: geopolitiska förändringar, digitalisering – möjligheter och faror, hållbarhetsfrågor, global ekonomi, förutsättningar för handel och frågor kring mänsklighetens utveckling. Det är allt från urbaniseringstrenden till hur vi utvecklar moderna och hållbara städer. Han har också fördjupat sig i hur vi kan skapa tryggare städer med minskad brottslighet. Även innebörden av att vi blir allt fler som kommer att leva till 100 år är ett intressant ämne som Fredrik Reinfeldt dessutom skrivit en bok om. Vad betyder det för vårt samhälle, för den enskilda människan, för vårt arbetsliv?

Många företag har anlitat Reinfeldt för externa kundevenemang, både i näringslivet och i offentliga sammanhang, middagsanföranden och han är en ofta anlitad talare internationellt.

Fredrik Reinfeldt blandar stor kunskap och mångårig erfarenhet med nyfikenhet och humor. Hans anföranden blir ofta en ögonöppnare för att förstå vad som sker i omvärlden och hur det påverkar oss. Sedan 2023 är Fredrik ordförande för Svenska Fotbollförbundet.

Ämnen:
1. Omvärldsanalys, hur påverkar det globala politiska läget världen och olika marknader. Den geopolitiska maktförskjutningen mellan USA och Kina, Brexit och framtiden för världshandeln. I anförandet vägs också in världsekonomin, befolkningsförändringar som påverkar olika marknader och urbanisering.

2. Ledarskap i tider av snabb förändring. Hur anpassar man sitt ledarskap till den snabba förändring som sker. Hur får man med sig medarbetarna och kunderna?

3. Det nya 100-åriga livet, hur kommer det påverka hur vi lever och vad vi efterfrågar. Hur ska vi lära oss ställa om mitt i livet när digitaliseringen förkortar olika businesscykler.

4. Digitalisering, hur kan företag och olika delar av Sverige ligga i framkant för att kunna växa. Vilka krav på förändring kommer den nya digitala tekniken att medföra?

5. Det svenska ekonomiska undret, hur blev Sverige en av världens mest framgångsrika och konkurrenskraftiga ekonomier och finns det några nya utmaningar när vi blickar framåt?

6. Hållbarhet, hur ska vi anpassa oss till klimatomställningen och hur kan företag arbeta med hållbarhetsfrågor på ett sätt som väcker respekt. Hur kommer FN:s 17 SDG-mål påverka hållbarhetsarbetet i världen.

7. Hur skapar vi hållbara och trygga städer i urbaniseringens tidevarv. Innehåller bland annat förslag från den Trygghetskommission som Fredrik Reinfeldt varit ordförande för och som tagit intryck av hur man minskar s.k. Quality of Life Crimes i storstäder som New York. Viktiga lärdomar för fastighetsägare, byggbolag och alla som vill etablera verksamheter i moderna städer.

Vinnare av priset Årets Talare Hederspris 2016

Pressbilder

Fredrik Reinfeldt

Fredrik Reinfeldt

Rådgivare & Ex-Statsminister

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2