Så får ni en intelligensskapande kultur

Tomas Dalström

Tomas Dalström lanserar begreppet en intelligensskapande kultur. I den får varje individ möjlighet att använda sin hjärnas fulla potential. När de arbetar på kontoret, hemma eller någon annanstans.

 • Du får fördjupad kunskap om när, var och hur din hjärna fungerar som bäst. Och VARFÖR det är så. Du får mer gjort – med mindre ansträngning.
 • Du kommer att förstå HUR du ska tänka och göra för att kunna använda din hjärnas fulla potential. När du arbetar på kontoret, hemma eller någon annanstans.
 • Du får dessutom kunskap om HUR hjärnan påverkas av exempelvis multitasking och störande miljöer. VARFÖR den påverkas – och HUR det påverkar resultatet av det du gör. Du får ännu mer gjort med mindre ansträngning. En dubbelkatapult.
 • Du får veta hur du kan förändra ditt beteende och etablera nya vanor. Du får forskares konkreta råd och tips.
 • Stressen minskar och ditt välmående ökar.

Det du har kunskap om kan du förändra.

En detaljerad sammanställning som påvisar vad det kostar att inte arbeta på hjärnans villkor.

Om en persons produktivitet minskar med sex minuter per timme, under tio månader – på grund av olika distraktioner – motsvarar det samma summa som organisation betalar i personalkostnad för en månads arbete. Till det ska läggas förlorade intäkter på minst lika mycket som ska bidra till ett företags vinst och gemensamma kostnader.

Observera att det inte handlar om de pauser vi tar för att vi ska vara produktiva.

Tycker du att sex minuter låter mycket? Låt oss titta på ett par exempel från min studie om vad olika arbetsrelaterade situationer kostar.

Multitasking

 • Produktiviteten minskar med upp till 40 procent på individuell nivå. En medelanvändare kollar mobilen var femte minut. Det tar upp till 25 minuter att komma tillbaka till arbetsuppgiften.
 • Lägg till det att kvinnor generellt och män över fyrtio år blir mer störda, än andra, på alla som inte kan låta bli att multitaska under möten. Motståndet ökar ju mer man tjänar.
 • Konflikterna, uttalade eller outtalade, fortsätter utanför mötesrummet. De som multitaskar missar vad som sägs och visas på mötet, så de måste fråga om det de borde veta och gör fler fel. Konflikterna ökar mellan chefer och medarbetare samt mellan kollegor, som måste försöka täcka upp för att hen inte gjort det som förväntats. Dessa missar kan försämra relationerna till kunder och leverantörer.

Störande miljöer.

Produktiviteten minskar med 2 till 4 procent när du skriver ett kort och enkelt sms – och samtidigt hör en röst som stör. Inte mycket annat du gör under en arbetsdag kräver så lite hjärnkraft!

En produktivitetsminskning med endast två procent under ett år, resulterar i en produktivitetsförlust på 100 000 kronor för 10 anställda, som har en medellön på 26 000 kronor.

 • Extroverta personer trivs bäst i öppna kontor. Men att trivas är inte alltid synonymt med att prestera bra. Extroverta får energi i sociala sammanhang. Introverta drivs av tystnaden.
 • Alla störs av röster; extroverta och introverta. Äldre har svårare att sortera bort störande ljud. Det påverkar även dem som har exempelvis koncentrationssvårigheter och läsproblem. Lägg till alla rörelser som drar blicken till sig i ett öppet kontor.
 • Arbetsuppgifter som kräver koncentration och fokus påverkas mest. Trots det sitter de flesta kvar hos sina kollegor, visar forskning. De väljer surret, skvallret och skratten, i stället för en tyst arbetsplats. Vad kostar det? Hur påverkar det din fritid och möjligheten till återhämtning?

En helg till med nära och kära.

Att hitta en balans mellan hög prestation och välmående är avgörande – på ett personligt plan men också för en organisation.

Ser du möjligheterna? I en intelligensskapande kultur får varje individ möjlighet att använda sin hjärnas fulla potential. När de arbetar på kontoret, hemma eller någon annanstans.

På det personliga planet kan vinsten bli en helg till med nära och kära

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2