Pontus Wasling
Fotograf: Catharina Fyrberg

Pontus Wasling

Hjärnforskare och minnesexpert

Pontus Wasling är hjärnforskaren som har specialiserat sig på det mänskliga minnet. Han menar att vi ska sluta att förlita oss blint på Google och istället börja använda och öva upp vårt eget minne.

Pontus Wasling är hjärnforskare och läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Han forskar om minnets allra minsta beståndsdelar och vad som händer vid minnessjukdomar som till exempel Alzheimers sjukdom. I sitt yrke träffar Pontus patienter med sjukdomar som på olika sätt skadat hjärnan och minnet. På fritiden funderar han gärna över hur minnets allra minsta beståndsdelar påverkar de stora frågorna i livet.

Förutom att forska och skriva så föreläser Pontus om minnet, ofta kopplat till hur det påverkar vår kreativitet beslutsfattande och känsloliv. Han bloggar också ofta om dessa ämnen, och aktuella händelser kopplade till det senaste inom hjärnforskningen.

Föreläsningar:
Vad påverkar dina och andras beslut?
Hur gör vi när vi tar beslut? Det är en högst relevant fråga, eller hur? Det vi väljer och väljer bort påverkar oss, vår omgivning och våra verksamheter i allra högsta grad. Ändå vet de flesta av oss väldigt lite om hur denna mekanism fungerar och vad som styr oss att ta de beslut vi tar. Vår omedvetna perception påverkar våra omdömen och beslut sker dagligen på "magkänsla". Socialt sammanhang, kroppsspråk och beröring är bara några av de faktorer som influerar oss. Pontus Wasling föreläser om hur vi läser av vad andra tänker och känner, hur magkänsla fungerar, att hjärnan har en inbyggd moralisk kompass och att vi alla kan lära oss att fatta bättre och mer medvetna beslut.

Minnet, fram och tillbaka
Framtiden har inte kommit än och historien har redan passerat. Trots att nuet är det enda vi har, försvinner vi ofta från här och nu. Flera gånger dagligen går vi tillbaka in i det förgångna och målar upp bilder av framtiden. Föreläsningen handlar om varför vi måste försvinna från nuet. Och varför vi inte mår bra av det. Det handlar om vilka misstag hjärnan gör, varför vi tar fel på vad lycka är och några enkla saker vi kan tänka på när vi följer med minnet, fram och tillbaka. Pontus Wasling gör en inspirerande föreläsning där vi får lära oss mycket om minnets egenheter och funktion.

Kraften i en berättelse
Vi är besatta av minnen. Eller rättare sagt, vi är besatta av berättelser. Vår kunskap om världen och oss själva har formen av berättelser, lika mycket nu som för tusentals år sedan. Hjärnan skapar både vår egen livsberättelse och förståelsen om världen efter vissa mönster. Berättelserna är till för att skapa ett sammanhang och de är byggda på minnen. Föreläsningen handlar om vilka historier vi skapar och vad som får oss att komma ihåg dem, om hur de är uppbyggda och vilken betydelse de har. Baserat på hjärnforskning föreläser Pontus Wasling om nostalgins starka krafter, berättelser om framtiden och hur de formar vår självbild, vad vi konsumerar, vad vi kommer ihåg och hur vi upplever världen.

Den kreativa hjärnan
Våra hjärnor har en inbyggd kreativitet och denna föreläsning handlar om hur du kan styra dina kreativa krafter. Hur gör man för att komma på nya idéer genom att arbeta med dem? Vad händer när vi får plötsliga infall? Vilka är förutsättningarna för att skapa? Kreativitet är något som alla verkar eniga om är bra, men vad är det egentligen? Pontus Waslings föreläsning visar vilka tankeprocesser som ligger bakom nyskapande och tar samtidigt livet av myter om musor och gudomlig inspiration. Frågan om hur kreativitet fungerar har varit förbisedd under hundratals år, men svaret finns nu att finna i våra hjärnor. Pontus berättar hur det går till när vi kommer till de plötsliga insikter som behövs för att vi ska kunna få till innovationer, konstnärligt skapande och få ett kreativt liv.

Pressbilder

Pontus Wasling

Pontus Wasling

Hjärnforskare

Fotograf: Catharina Fyrberg

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2