Micke Darmell
Fotograf: Mauro Lopez

Micke Darmell

Föreläsningar som berör

I alla organisationer, oavsett bransch, har de flesta för mycket. Här handlar det, på olika sätt, om att bli medveten om tiden och hur vi använder den.

I medelstora och stora företag upplever de flesta att dåliga, interna möten är tidstjuvar, att de håller på att få en "mailinfarkt" och att nya digitala plattformar tar allt mer tid från den enskildes arbetsuppgifter som skapar värde. De flesta vittnar om att den ständiga nåbarheten stressar och att multitasking är mer ett normaltillstånd. Arbete och fritid flyter samman. När vi är på jobbet tänker vi på barnen och när vi är hemma sitter vi med jobbmailen.

Resultat efter Micke Darmells föreläsningar är ofta igenkänning, vilja och kunskap till förändring. De flesta kommer tänka tankar de inte gjort tidigare och reflektera vad de själva har för ansvar. Micke levererar enkla, tydliga och konkreta verktyg som gör att alla själva kan göra förbättringar.

Till alla föreläsningar går det att köpa till korta små filmer som kommer en gång i månaden under ett år efter föreläsningen. Det är påminnelser, fördjupningar och kunskap från föreläsningen som gör att den lever i ett år istället för en timme.


Uppkopplad eller Avkopplad
Micke tror att medvetenheten idag är så stor att alla känner att det inte är så bra att vi är uppkopplade dygnet runt. Vi börjar dessutom märka av konsekvenserna av det. Det påverkar vårt psykiska mående och vi upplever att vi jobbar mer och får mindre gjort.

Föreläsningen passar alla branscher och målgrupper. Den passar utmärkt på digitaliseringsdagar som en motvikt till allt fantastiskt som de andra experterna där visar.

Stoppa tiden
Sedan 2007 har produktiviteten stadigt fallit, trots explosionen av ny teknik. Samtidigt jobbar vi allt mer övertid. Ohälsa och stressrelaterade sjukdomar ökar. På individnivå kan det vara svårt att hantera alla olika pushar och notiser och samtidigt behålla fokus på vår omedelbara omgivning och dem runt oss.

Föreläsningen ger er en chans att reflektera kring det som skapar värde. Både i organisationen och i privatlivet. Den ger alla en möjlighet att tänka över förhållningssättet till tid. Är det så att vi får mer gjort om vi får gott om tid igen? Föreläsningen passar er som vill gå från:
• Från att vi har inte tid till -Ja, vi har tid!
• Från att vara frånvarande till närvarande!
• Från multitasking* till monotasking!
• Från att reagera till agera!
• Tillbaka till det som skapar värde för dig som person eller organisation!

Bättre möten!
Vi tillbringar i snitt 30% av all arbetstid i möten, och om du är chef eller ledare kommer du att tillbringa 25 år av ditt arbetsliv i möten. Trots detta är det få som har en enda timmes utbildning i ämnet. Det betyder att alltför mycket tid går åt till dåliga möten. Det är dags att ändra på det nu!

En hållbar möteskultur får en positiv påverkan på den sociala arbetsmiljön. I bra möten tar vi tillvara på kreativiteten och engagemanget hos medarbetarna. En organisation eller ett företag kan både förbättra sin lönsamhet och samtidigt frigöra tid genom en medveten möteskultur.

Under denna föreläsning kommer du få inspiration och konkreta verktyg för att dina möten skall få en större effekt samtidigt som ni frigör tid.

Moderator
Micke Darmell agerar även moderator tillsammans med Pelle Fridell, blåsinstrumentalist. Tillsammans skapar de magiska mellanrum som ger energi, med fördel på chefs- eller personaldagar.

Med hans gedigna erfarenhet bidrar han till trygghet för de medverkande på scenen och skapar en avslappnad stämning som bjuder in till att känna delaktighet. Tänkvärda tankar och mycket skratt utlovas i mellanrummen!

Det blir en cool förpackning på scenen med Pelle och hans instrument.

Video

Pressbilder

Artiklar

Micke Darmell

Micke Darmell

Programledare

Fotograf: Petra Kyllerman

Kommunikation & Bemötande

Kommunikation & Bemötande

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2