Lars Olsson

Lars Olsson

Utmanande försäljning med Emotionell Intelligens

Tidigt i sitt ledarskap såg Lars den tydliga kopplingen mellan arbetsglädje och resultat, enkelt uttryckt, när medarbetarna mådde bra så presterade de bättre.

Lars Olsson är marknadsekonom och har i flera år arbetat med försäljning samt marknadsföring i olika organisationer, både som säljare och ledare. Han har ett brinnande intresse för vad som driver och motiverar människor samt för att få människor att utvecklas genom att Alla vi möter skall Må och prestera bättre i nämnd ordning.

Försäljning handlar om säljarens förmåga att hantera och förstå kundens behov. Många fokuserar på att lära ut avslutstekniker, men Lars Olsson har valt att fokusera på det som leder till avslut, nämligen EI, Emotionell Intelligens eller emotionell kompetens som det även kallas. Affärer görs mellan människor och allt fler varor och tjänster blir allt mer lika varandra. Det är i slutändan människan som är den avgörande konkurrenssärskiljande faktorn.

Verktyget EQi 2.0 fungerar här som en plattform. Utbildningen bygger även på relativt ny forskning inom försäljning i USA där man kom fram till att det är en speciell profil av säljare som lyckas avsevärt bättre än andra. Detta kan vi mäta. Det som går att mäta går lättare att utveckla och förändra. Lars använder ett verktyg som heter EQi 2.0 som mäter 15 dynamiska förmågor. Emotionell Intelligens handlar om förmågan att förstå och uttrycka sig själv, att utveckla och upprätthålla sociala relationer, klara motgångar och utmaningar samt att kunna använda sina emotionella kunskaper för ett effektivt och meningsfullt liv. Emotionell Intelligens är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetet, både för individen och för organisationen. Individer som trivs, mår bra och verkar i en utvecklande organisation presterar helt enkelt bättre. Man blir helt enkelt en mycket bättre säljare. Genom att mäta individens Emotionella Intelligens kan vi därefter arbeta fram individuella handlingsplaner för vad var och en behöver arbete med för att utvecklas som säljare

Genom åren har Lars Olsson utbildat personal hos bl.a. IKEA, Volvo, Sandvik, Ford, Bilprovningen, Renault och Hertz.

Pressbilder

Lars Olsson

Lars Olsson

Utbildare

Kommunikation & Bemötande

Utbildare med Storytelling som verktyg

Försäljning

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2