Energi, insikter och humor

Ami Hemviken

Det är inte tanken som räknas

Ami Hemviken är en av Sveriges främsta föreläsare inom beteende, påverkan, relationer och kommunikation. Hon arbetar även som ledartränare, moderator och konferencier. Hon blev Årets talare - Kvinna 2017.

Under sina år som föreläsare och coach har hon hjälpt många företag och organisationer att få ut mer kraft och glädje från sina medarbetare. Hon är en underhållande utbildare som alltid lyckas lyfta och inspirera sin publik. Hennes energi går inte att ducka för då den smittar av sig till alla hon möter och det i sin tur skapar resultat. Ami arbetar med interaktivitet under sina föreläsningar och ser till att skapa kommunikation och energi i både små och stora grupper.

Amis goda förmåga och intresse av att sätta sig in i sina kunders verklighet gör att hon anpassar sina föreläsningar och budskap utifrån de behov hon finner under samtalen inför sina uppdrag.

Med djupa kunskaper inom beteendevetenskap och kommunikation genomför Ami ofta uppdrag med fokus på att förändra och utveckla beteenden genom just kommunikation. Hon är skicklig på att förstå och analysera olika interpersonella skeenden på arbetsplatser och kan konsten att inspirera och motivera stora grupper.

Med ett stort mått humor och massor av energi, fångar hon sin publik som får uppleva glädjen i att våga mötas och utvecklas. Tack vare hennes år som högstadielärare och därefter fleråriga erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation, kan hon på ett förtroendeingivande sätt kan ta sig an och förstå målgrupper från såväl privat- som offentlig sektor.

Ami menar att kunskaper i och praktiserande av medveten kommunikation är inte "good to have" - det är själva nyckeln till framgång. Såväl på jobbet som privat.

Exempel på föreläsningar:

Kul på jobbet – varför och hur?
En upplyftande, rolig föreläsning om gemenskap, relation och kommunikation. Här berättar Ami om de nycklar som finns för att känna mer kraft och energi på jobbet. Vad säger beteendevetenskapen och hur omsätter man det i praktiken? Ami resonerar kring inkludering och tolerans samt vikten av att skapa en arbetsplats där alla människor växer och ser sin tydliga del av kulturbyggandet. "Tillsammansskapet", bekräftelsen och humorn blir viktiga delar när man arbetar med att få medarbetare inte bara nöjda med sin arbetsplats, utan engagerade i densamma. Grunden till gemenskap är en öppen, tillåtande och medveten kommunikation - i alla led. Interaktivitet och diskussionsfrågor gör föreläsningen levande och anpassad till din vardag.

Ur innehållet:
• Varför vinner en organisation på engagerade medarbetare?
• När upplevs arbetsglädje?
• Från klagomål till önskemål
• Hantera stressen
• Medveten kommunikation, hur påverkar du dina kollegor?
• Inkludering och tolerans - arbetsglädje för alla?

Ledarskap – från ord till handling
En upplyftande föreläsning om att leda andra på ett motiverande och inspirerande sätt, att få med sig medarbetarna och inte tvärtom. Deltagarna får med sig flera direkt användbara kommunikativa ledarskapsverktyg som kommer att förenkla och förbättra deras dagliga ledarskap Ami behandlar bl.a. hur man kommunicerar tydliga förväntningar och följer upp dem genom feedback, beröm och att själv leva som man lär.

Förändring – hur skapas nya, varaktiga beteenden?
En intressant föreläsning om beteendeförändringar på individ och gruppnivå. Föreläsningen är ovärderlig, när du vill skapa förändringar som är varaktiga och faktiskt fungerar behöver vi veta hur vi människor reagerar på något nytt och okänt. Grunder i förändringsteorier på individ- och gruppnivå gås igenom på ett lättsamt och tillgängligt sätt.

Övertygande kommunikation – det är inte tanken som räknas
En inspirerande föreläsning med många användbara verktyg. Under föreläsningen kommer du att bli medveten om hur svårt det är att påverka människors beteenden och hur viktig en medveten och övertygande kommunikation är i dessa sammanhang. Bra idéer och kunskap behöver paketeras på ett tydligt sätt. Här får deltagarna många aha-upplevelser, skratt och inspiration, men också värdefulla, handfasta tips och råd kring retoriska verktyg och förhållningssätt. Hon visar vikten av att följa upp beteenden och att vara uthållig för att nå resultat.

Övertyga istället för att övertala – retorikens grunder
En lustfylld föreläsning om hur du strukturerar ett budskap och får fram den på bästa sätt. Det är en föreläsning för när du vill driva igenom en idé och vill påverka din omgivning är en medveten och viljestyrd retorik, ditt viktigaste redskap. Lär dig övertyga istället för att övertala, genom att alltid utgå ifrån den du har framför dig - din chef, din kund, ditt barn eller vem det nu må vara, så kommer det att berika ditt liv. Lär dig argumentera för din ståndpunkt, var tydlig, skapa känslor och gör avtryck. Ta del av en retorisk disposition som hjälper dig att bli tydligare och oftare få igenom din vilja. Du lär dig vikten av ditt kroppsspråk för att nå fram och skapa såväl förtroende för dig som person, som en känsla hos din målgrupp.

Jämställdhet på arbetsplatsen - det är inte tanken som räknas
En engagerande föreläsning om jämställdhetens vinster och hur du når dem. Jämställda arbetsplatser skapar större arbetsglädje och ger bättre resultat. Men hur når vi dit? Vad är vårt ansvar som arbetsgivare, chefer eller kollegor? Med stort engagemang, djup kunskap och mycket skratt får Ami dig att öppna ögonen - både för hur verkligheten ser ut, men också för hur du kan förändra den.

Med sin skärpa och humor är Ami också en mycket uppskattad moderator och konferencier.

Sagt om Ami:
"Mycket bra och inspirerande föreläsning som redan fått effekt och skapat reflektion - det märks på de medarbetarsamtal jag har just nu! Jag vill definitivt att Ami kommer hit igen." - Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD SKL Kommentus AB.

"Vi har anlitat Ami Hemviken ett antal gånger både som kursledare i kommunikation och som föreläsare för större grupper. I vår organisation har Amis sätt att identifiera behov och genomföra motiverande och engagerande kurser gjort stor skillnad. Hennes kunskaper i kommunikation är utmärkta, men det är framförallt hennes sätt att framföra och exemplifiera kunskaperna som entusiasmerar. Ami kan få även den mest teknik-fokuserade ingenjören att vilja prova, utmana sig själv till bättre kommunikation. Hon är värd varje positivt ord i ordboken." - Patrick Oké, sektionschef, Ericsson.

"Du fick oerhört positiv feedback, för ditt sätt att fånga publiken, din humor och framför allt hur du lyckades knyta ihop allting och med roliga exempel belysa alla de poänger vi önskade. Din improvisation med avdelningschefen var helt lysande" - Anna Sand, Director HR & Communications, HULTAFORS GROUP AB.

"Länge sedan jag var på en seminariedag som var alltigenom proffsigt genomförd och upplagd. Ami gjorde en stor del av jobbet, alltifrån att stå vid dörren och hälsa välkomna till att både introducera och avsluta varje talare samt att få oss att gå ut och göra uppgifter i kaffepausen. Väl avvägning mellan forskning och konkreta exempel från verkligheten." - HR Edge-dagarna.

"Ami är en unik kombination av energi, klokskap och hjärta. Att lyfta svåra frågor såsom jämställdhet, arbetsglädje och ansvar genom rak dialog blandat med humor är en konst. Då berörs man och drivs man till utveckling." - Erik Brandsma, Generaldirektör Energimyndigheten.

"Det var så bra. Precis som ville ha det. Konkret, faktabaserat, roligt och mycket interaktivitet. - Anna Ottosson, HR, Energimyndigheten.

Video

Pressbilder

Podcasts

Det är inte tanken som räknas

Artiklar

Ami Hemviken

Beteendevetare

Konferencier som vunnit utmärkelsen Årets talare

Inspirerande föreläsare

Inspirerande utbildare

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2